Samen werken aan een groen, veilig en leefbaar gebied

Als omwonenden van het gebied Spoorzone 2e Daalsedijk in Utrecht hebben wij direct te maken met de plannen die er zijn om dit gebied te ontwikkelen vanuit NS en gemeente Utrecht. Deze website geeft een samenvatting van kansen maar ook zorgen die wij zien voor dit gebied en de omliggende wijken bij het realiseren van woningen en een verandering van de openbare ruimte.

2e-Daalsebuurt
Het terrein en de omliggende buurt gezien vanuit de lucht op Google Maps
Een impressie van het terrein na ontwikkeling, gemaakt door DELVA (onderdeel van het ontwikkelteam)
Een impressie van het terrein na ontwikkeling, gemaakt door DELVA (onderdeel van het geselecteerde ontwikkelteam)

De ontwikkeling van de spoorzone zien we als een belangrijke stimulans en een positieve impuls voor verbetering van de buurt en stad. Dat zien we liever vandaag nog gebeuren, dan morgen.

Echter staan wij niet volledig achter de ontwikkelvisie zoals die is opgesteld door NS Vastgoed en inmiddels goedgekeurd door de Gemeenteraad. Dit wordt gebruikt als de leidraad voor ontwikkeling van het gebied de komende jaren. NS heeft hierbij een vrije rol gekregen van de gemeente Utrecht om zelf de kaders te scheppen voor ontwikkeling van het gebied en om daarbij alvast op zoek te gaan naar ontwikkelpartijen. Dat heeft geleid tot een proces waarbij bewoners slechts zijdelings zijn gehoord zonder daadwerkelijke participatie, de berekeningen en cijfers bij de ontwikkelvisie zijn niet openbaar gemaakt. Daardoor was het erg ondoorzichtig waarom bepaalde beslissingen zijn genomen over de indeling van het terrein (bijv. meer groen aan de rand van het spoor in plaats van aan de rand van waar al woningen staan).
De kaders die zijn geschetst houden tot nu toe onvoldoende tot geen rekening met een reële ontsluiting van verkeer en een veilige en functionele openbare verblijfsruimte. De verkeerde volgorde wat ons betreft, het gebied is kansrijk maar wel duidelijk op een andere manier dan hoe het is voorgesteld in de ontwikkelvisie.. Wij hopen dat dit beter gaat nu er een ontwikkelpartij is geselecteerd.

Als bewoners hebben we een aantal belangrijke aandachtspunten voor het gebied, zoals ook uitgebreider beschreven in deze brief van bewoners aan College van B&W en de gemeenteraad van Utrecht, over de vaststelling van de Ontwikkelvisie Spoorzone Tweede Daalsedijk.

De 3 belangrijkste aandachtspunten bij ontwikkeling van het gebied zijn wat ons betreft:

  • Verkeersafwikkeling en milieu: De wijk aan de Daalsebuurt gaat het ontwikkelgebied ontsluiten.  We pleiten ervoor dat de gemeente en de NS samen naar goede alternatieven voor de ontsluiting gaan zoeken want ontsluiting creëert druk op alle straten in de wijk en vooral ook op de Amsterdamsestraatweg, terwijl de gemeente al jaren zijn best doet de straat rustiger en veiliger te maken. Ook de afwikkeling van bouwverkeer is een belangrijk aandachtspunt voor omwonenden (Zie ook: Verkeer Spoorzone Tweede Daalsedijk)
  • Groen, sociale veiligheid en leefbaarheid: De intentie van de NS is om een achtertuin voor de Daalsebuurt te creëeren. De druk op de openbare ruimte in de aangrenzende wijk is al heel hoog (en wordt door de ontwikkeling alleen maar hoger). De behoefte aan groene kwalitatieve verblijfsruimte is dus urgent. In de visie van de NS staat nu ca. 28% groen opgenomen. Dat klinkt op zichzelf goed,  wij zijn echter bezorgd dat de plekken waar nu groen is ingetekend in de ontwikkelvisie (langs  spoorranden en in een door sporen ingeklemde punt) geen bruikbaar en veilig groen gaan opleveren waar zowel omwonenden als ook de toekomstige bewoners zich betrokken bij gaan voelen. Groen meer centraal stellen in het gebied is noodzaak, alleen een paar “pocket parks” inrichten lost dit probleem helaas niet op (Zie ook: Kies voor groen met meerwaarde).
  • Participatie: Zoals ook in het coalitieakkoord geformuleerd, vinden wij het belangrijk dat bewoners daadwerkelijk kunnen participeren; dat zorgt voor het beste resultaat. M.b.t. tot het ontwikkelgebied Spoorzone Tweede Daalsedijk maken de bewoners zich echter zorgen of de NS daadwerkelijk de bewoners een rol wil geven in dit proces. Inmiddels is er ook een bouwpartij geselecteerd, we volgen nauwgelet of participatie tijdens de ontwikkeling van het terrein beter gaat dan in het proces tot aan de selectie. (Zie: Participatie Spoorzone Tweede Daalsedijk Ontwikkelvisie).

De bewoners van de Tweede Daalsedijk-buurt staan klaar om bij te dragen aan een bredere en integrale ontwikkelvisie. We hopen dat de gemeente de aangedragen knelpunten op het gebied van verkeer, groen en inrichting van het gebied serieus neemt en hier met overtuiging en lef op in wil zetten.

Voor meer actuele informatie: Bekijk hier alle verslagen en documenten die gedeeld zijn met de klankbordgroep sinds april 2015.

————-

Update: Lees hier een verslag van de raadsinformatieavond van 3 maart j.l. over de Spoorzone. Er volgden veel moties uit over o.a. betere participatie en meer groen in de openbare ruimte. Dat zijn geen harde garanties, maar biedt wel een inspanningsverplichting aan NS, gemeente en de ontwikkelaars.

Update 2: De ontwikkelvisie is begin april 2015 vastgesteld door de gemeenteraad Utrecht en de bouwpartij is Synchroon geworden:

NS Stations heeft een intentie-overeenkomst getekend met Synchroon, een landelijke projectontwikkelaar. De herontwikkeling van de locatie zal gedaan worden door een samengesteld team onder leiding van ontwikkelaar Synchroon. Het team bestaat verder uit onder andere architectenbureau STUDIONINEDOTS, DELVA Landscape Architects, SKONK, bureau voor conceptontwikkeling en bouwbedrijf ERA Contour.”

De komende tijd gaat Synchroon samen met NS Stations en Gemeente Utrecht de plannen verder uitwerken. Wij volgen dit nauwbetrokken en zullen hier af en toe updates geven van hoe het proces verloopt. De naam van het gebied is omgedoopt tot: Wisselspoor.

Lees hier een verslag van de presentatie voor omwonenden van het gebied. Deze presentatie werd op 3 juni 2015 door Synchroon gedaan in de oude bovenbouwwerkplaats op het terrein.

Ben je geïnteresseerd om af en toe vanuit betrokken bewoners een update te krijgen over belangrijke mijlpalen en beslissingen die genomen gaan worden? Houd deze website in de gaten. Bekijk daarnaast hier alle verslagen en documenten die gedeeld zijn met de klankbordgroep sinds april 2015.

Bewonersgroep Amsterdamsestraatweg e.o.
Bewonerscommissie Seringstraat
Vele bewoners uit de omgeving van de Spoorzone 2e Daalsedijk